ความเป็นมาของบริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือกำเนิดจากความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการให้คนไทยทุกคน เกิดความเท่าเทียมกันในทุกด้านของสังคม และเกิดความรักความเข้าใจกันตั้งแต่คนในครอบครัว ไปถึงประเทศชาติ และประชากรโลก

     โอทูฯ คือทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งของสังคมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงความสำเร็จในชีวิตของทุกคนได้ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์


จุดเด่นของบริษัท โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้านบริษัท

 • บริษัทฯ มีความมั่นคง
 • ทีมผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ
 • ดำเนินธุรกิจด้านเจตนารมณ์อย่างชัดเจน บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคืนกำไรให้มวลชนและสังคม

ด้านแผนการตลาด

 • สามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงกับการจ่ายรายวัน
 • ยุติธรรมต่อการทำงานที่ทำมากได้มาก
 • ผลประโยชน์สูงสุด จากรายได้ที่ไม่จำกัดจากโบนัสการบริหาร

ด้านผลิตภัณฑ์

 • สินค้ามีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา
 • สินค้ามีความหลากหลาย
 • สินค้าได้รับการพัฒนาจากธรรมชาติสู่นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้านการบริหาร

 • มีวิสัยทัศน์กว่างไกลในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจเครือข่ายมานานหลายปี
 • มีการจัดฝึกอบรมที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจ ให้กับนักธุรกิจอิสระทุกท่านอย่างมืออาชีพ

ข้อดีของการตลาดแบบขายตรง

     ในปัจจุบันการค้าเกิดขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ มีทั้งระบบเฟรนไชส์ ระบบค้าส่ง ระบบค้าปลีกและระบบขายตรง ซึ่งทั้ง 3 ระบบแรกต้องใช้เงินลงทุนสูงในการดำเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจทำได้ช้าและมีขีดจำกัดเรื่องเงินทุน เรื่องทำเลที่ตั้ง พนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ตามมา ในระบบการตลาดแบบขายตรงนั้น ไม่มีอุปสรรคดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยหัวเราจะทำหน้าที่แทนระบบดังกล่าว ทั้งหมด โดยมีผู้ลงทุนให้เรื่องพนักงาน เรื่องระบบการจ่ายเงิน เรื่องสินค้า เรื่องการขนส่ง โดยตัวเราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยในการเริ่มทำธุรกิจ ความเสี่ยงในการทำธุรกิจไม่มีระบบนี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับคนทั่วโลกที่อยาก มีอิสระในการบริหารงานจะเห็นได้ว่ามีอาชีพต่างๆ ที่เข้าสู่ระบบการค้านี้ เช่น นักการเมือง หมอ พยาบาล ครู ข้าราชการ แม่บ้าน นักศึกษาบางคนทำเป็นอาชีพหลัก บางคนทำเป้นอาชีพเสริม เป็นการค้าที่ไม่มีขีดจำกัดในการขยายธุรกิจสามารถกำหนดรายได้ ได้ด้วยตนเอง


ระบบการตลาดของโอทู

     เป็นระบบขายตรงหลายชั้น ได้พัฒนาให้ทำการตลาดง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่าง รวดเร็ว ด้วยเงินที่เริ่มต้นทำธุรกิจเพียงเล็กน้อย แบ่งออกเป็น

1. ค่าธรรมเนียมในการเริ่มต้นทำธุรกิจ คุณจะได้รับชุดคู่มือในการดำเนินธุรกิจ เพื่อศึกษาถึงแนวทางและวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งคุณยังสามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ คุณจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากคุณต้องการบอกเลิก
2. การซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนนหากคุณไม่พอใจในคุณภาพสินค้า สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3. การขายปลีกให้กับลูกค้า คุณจะมีรายได้จากการขายปลีก และเป็นการสร้างรากฐานในการทำธุรกิจในระบบตลาดของบริษัท
4. การเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมธุรกิจในระบบตลาด เพื่อเป็นองค์กรเครือข่ายการตลาดระบบเน็ตเวิร์ค