เลขที่ 4,6,8 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-731-0186 ถึง 7, 02-736-1264

โทรสาร 02-736-1539 , 02-736-1265

E-mail : info@otwointernational.com

เวลาทำการ เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น.

หยุดทำการทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ไลน์ ID :