งานสัมนาความเป็นผู้นำเชิงรุก ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2558