ประมวลภาพคณะสมาชิกโอทูเดินทางไปท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้
เมื่อวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559