ประมวลภาพงานพิธีประดับเข็มและเกียรติยศประจำเดือนเมษายน 2556 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมเค รีสอร์ท โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทและสมาชิกโอทูเข้าร่วมงาน