ประมวลภาพงานทำบุญบริษัท โอทูฯ ครบรอบ 11 ปี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558