ประมวลภาพเงานทำบุญบริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ครบรอบ 12 ปี