ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานวันแห่งเกียรติยศ ผู้บริหารองค์กรดีเด่น
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม ธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด