ประมวลภาพงานอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรงครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพพันธ์ 2557
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ