ประมวลภาพงานอบรมนักขายมือทองครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกโอทูเข้าร่วมงาน