งานทำบุญฉลองครบรอบ 10 ปี บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประมวลภาพงานทำบุญ 1 ทศวรรษแห่งความสำเร็จ