งานสัมนาจัดขึ้นที่ รุ่งนภารีสอร์ท เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2556
โดยคณะผู้บริหารบริษัท โอทูฯเข้าร่วมงาน