ประมวลภาพงานทำบุญครบรอบ 9 ปี ก้าวสู่ปี่ที่ 10 บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
โดยงานได้จัดขึ้นที่บริษัท โอทูฯ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ซึ่งมีบรรดาสมาชิกโอทูมากมายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย