ทัวร์เกาหลี 21-25 พ.ย. 59
ทัวร์กระบี่ 28-30 เม.ย. 57