งานทำบุญครบรอบ 12 ปี
งานทำบุญครบรอบ 11 ปี
งามสัมมนาผู้นำเชิงรุก
งานทำบุญครบรอบ 10 ปี
ทำบุญสาขามุกดาหาร
งานอบรม สคบ. 4 ก.พ. 57
งานทำบุญครบรอบ 9 ปี
งานอบรมนักขายมือทอง 1/56