ภาพบรรยากาศงาน 14-02-58
พิธีประดับเข็ม 24/08/57
พิธีประดับเข็ม 10/08/57