สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวฮ่องกง

 

 

     ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวฮ่องกง ประจำปี 2559

 

  สรุปคะแนนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559

ด่วนจ้า ด่วน หมดเขตถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้นนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด