สารเสริมอาหารสัตว์อินทรีย์ชนิดเข้มข้น

โอทู-ฟลาวีน่า
     •	ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ออกฤทธิ์ที่มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโต ทำให้สัตว์โตเร็ว 
       ช่วยย่นเวลาการเพาะเลี้ยง และช่วยลดอาหารได้กว่า 50 %
       
				   •	เร่งการสร้างโปรตีน และลดการสร้างไขมันทำให้สัตว์มีโปรตีนสูง เนื้อแน่น 
       ไขมันน้อย รสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค
   
					   •	ช่วยให้สัตว์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง ช่วยลดการใช้สารปฏิชีวนะ และสารเคมี
             
     •	ไม่มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
      
      •	เหมาะสำหรับสัตว์บกและสัตว์น้ำทุกชนิด 
      

      
วิธีใช้
•	ผสมโอทู-ฟลาวีน่า 1 ซีซี. ต่อน้ำ 1-2 ลิตร คลุกเคล้ากับอาหารสัตว์น้ำ
2-5 กก. ให้ทั่ว แล้วผึ่งในที่ร่มให้แห้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำ
ไปหว่านเลี้ยงสัตว์ วันละครั้ง ทั้งกุ้ง ปลา กบ ปู ตะพาบน้ำ ปลาสวยงาม
และสัตว์น้ำอื่นๆ

•	ผสมโอทู-ฟลาวีน่า 1 ซีซี. กับน้ำสะอาด 10-20 ลิตร ให้สัตว์กิน วันละครั้ง
ทั้งไก่ เป็ด นก วัว แพะ กระต่าย แมว สุนัข สุกร และสัตว์อื่นๆ