สารอินทรีย์ปรับสภาพดินชนิดเข้มข้น

โอทูฟลาโวก้า
          สารอินทรีย์ปรับสภาพดิน ชนิดเข้มข้น ผลิตจากสารสกัดสมุนไพร 100% ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์
ออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินช่วยย่อยสลายฟางข้าวและอินทรีย์วัตถุในดิน
ช่วยทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ละลายง่ายและปลดปล่อยธาตุอาหารได้เร็วขึ้นมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม