เครื่องดื่มน้ำสกัดสมุนไพร

ปัญจขันธ์ โอทูเฮิร์บ
     เราได้คัดเลือกสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพและผ่านการวิจัยแล้วว่า ช่วยส่งเสริมต่อสุขภาพ
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ด้วยเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรที่ทันสมัย
เพื่อคงความเข้มข้นของสารสกัดให้สามารถคงอยู่และสามารถออกฤทธิ์ทางเภสัชได้อย่างดียิ่ง พร้อมส่งเสริม
สุขภาพให้กับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพและมีผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยที่ภาวะเริ่มต้นหรือมีภาวะรุนแรง
     ปัญจขันธ์ หรือ เจี่ยวกู่หลาน (JIAOGULAN)
     เป็นพืชตระกูลแตง ที่มีสรรพคุณและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวจีน 
ที่นำมาชงเป็นชาดื่มดับกระหาย และบำรุงร่างกาย
     ในประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นคว้าวิจัยสรรพคุณของปัญจขันธ์ จนได้รับการยกย่อง
เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี 2548
     ได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านสานต่อมาเป็น อุตสาหกรรม ผลิตเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ สุขภาพ โอทอปของจังหวัดชัยภูมิ มีการส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกพืชชนิดนี้
เพื่อนำส่งเข้าโรงงานผลิต

วิธีดื่ม : เขย่าขวดก่อนดื่ม ดื่มวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 ซีซี ก่อนนอน
(เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิระหว่าง 20-25°c)