ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

น้ำคาวตอง คิวเท็น พลัส
     นำภูมิปัญญาชาวบ้านสานต่อมาเป็นอุตสาหกรรมผลิตเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพในรูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพโอทอปของจังหวัดชัยภูมิ มีการส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกพืชชนิดนี้
เพื่อนำส่งเข้าโรงงานผลิต
     คาวตองกับประโยชน์พื้นบ้าน
     ผักคาวตองเป็นผักพื้นบ้านของไทยและประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออก เช่น ไทย, 
จีน, พม่า, ลาว, เวียดนาม มีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น ผักคาวตอง, เข้าตอง, ผักก้านตอง, ผักพลูแก, 
ผักพลูคาว ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาช้านาน

วิธีดื่ม : เขย่าขวดก่อนดื่ม ดื่มวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 ซีซี ก่อนนอน
(เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิระหว่าง 20-25°c)