สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์คุณภาพสูง

โอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม
          สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์คุณภาพสูง ชนิดเข้มข้น ผลิตจากสารสกัดสมุนไพร 
ประกอบด้วยสารสกัดฟลาโวนอล (Flovonol Active) มีฤทธิ์สูงกว่าสารฟลาโวนอยด์ทั่วไป 
2-3 เท่า  มีคุณสมบัติเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพืช  ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
และให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

อัตราส่วนการใช้ : ข้าว : ฉีดพ่น 3 ระยะ ระยะที่ 1 25-30 วัน/ระยะก่อนตั้งท้อง/ระยะหลังข้าวสลัดเกสร ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 3 ซีซี. ต่อน้ำ 20-25 ลิตร ฉีดพ่นบางๆ เป็นละอองหมอก หลังฉีดพ่น 7 วัน ค่อยหว่านปุ๋ย (ห้ามฉีดจี้ ข้าวจะเหลืองหรือข้าวไม่พุ่ง) พืชไร่ : อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, สับปะรด ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นระยะ 1-2-3 เดือน ละอองหมอก พืชเป็นเถา เช่น แตงโม, ฟักทอง, ถั่วต่างๆ ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่น บางๆ เป็นละอองหมอกทุก 10 วัน (ถ้าดินไม่สมบูรณ์ควรรองพื้นด้วยฟลาโวก้าเม็ด ผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือเคมีก่อนปลูก) ยางพารา : ยางหน้าตายและต้องการบำรุงต้น ผสมโอทูพรีเมี่ยม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 5ลิตร ฉีดพ่น ลำต้นบางๆ ทั้ง 2 ด้านทุก 15 วัน ไม้ผล : แบ่งการฉีดพ่นเป็น 3 ระยะ 1. ระยะบำรุงต้นหลังตัดแต่งกิ่งหรือหลังเก็บผลผลิตแล้ว 2. ระยะก่อนสะสมอาหาร (ก่อนราดสาร) 3. ระยะติดลูกเท่าหัวไม้ขีด เป็นโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นบางๆ เป็นละอองหมอก ห้ามฉีดช่วงดอกบาน ผัก : ผักทุกชนิด ใช้อัตรส่วนผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน ไม้ดอก : ใช้อัตราส่วนผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 1 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน หมายเหตุ : ถังฉีดและสายฉีดที่ฉีดยาฆ่าหญ้ามาควรล้างให้สะอาดก่อนผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม และควรปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย